Archivo rebelde
1889 07 13 2
1889 07 13 2 black white

in ívl. ulm rïutlnr ulvnln lll ïlll ¡Iii iu. 11. liinlm. gl ailnmlm. lo las uiirus (iv. llnl un; iluli»
mw ¿al. lunliu ¡lc. hísluriu11: 1111 :11, v1u u. lmtuln. lt. lla uild illn numw guru ¡luv lv Inwinn Hl llllll.«u pumas, l1 u :i rar rol príuhrl u «lv luv? gl llli1 :i.
Amigo. lun lllilli lllt ¡mr su vnl áí lt man pnl, Sil lt lll l;l. i lt ïú ¡mr su Sul vsl uyrzn ¡l una ¡lo luis ¡nuit ¡nuria más lu ïlltliH ¡las la virut lu I SHH Hil. ïnfi llus. un lnm rmnlnln ri um tltll 1101. hagan in y ¡ur qu largas nuvlws. Jin. Sulml lun llh Il lu Ililit ullmlí ¡lv lu ÏillJ ain t! un. antigua mini ¡thu Nucia ¡uipurtn v1 Ilill lllll ¡lu ¡mrlíilu 3a ¿ru ¡ti alo lu». llum du una: mitin it lltlil un talla ln.¡uv um. lu rstimzirin vn nui ¿u ru ri ummln ¡us la :n lit íalml. Li IIknhlI hu iLïn, l lnwn jníi iu, LI ininrnult liut 11. 113114111113; run ¡nn le. alialmlw ¡11mth liríth ípíu is ¡Iv muy ulmjn, sinuiln u. ulmurrís, mírnlmn ¡luv lZiltzmrlu ll. Inuyur sai 11. li milla: llllrllll i dv ¡más ¿u rllm prim Elrir nula. Mi: mimi lu. jt1i1¡ nlu aque mililnrmluul celu lll unilnw Vlrllilll i, la nilh luv. minima. 4 LI llt t íÏIlI ll UML. Ïilll. il ¡lv lllll mi rwut nlm. intri los llíu íluru ¿um :i im Ijirujunni Aiulirmin, 13311,. lu IlllI llulmy. ri n; l IIIÍIII JFH Lim su rq nLn ínïu irutuusln ¡lu ruva annr por un ¡ora unlimirulu ¡nu nui rrlu rl lili Íullul «rn un. llanas nuit cuulvrimr ha IMM. wn un llíí rm ln rlm ¡Els im ¿r rnPIFI. un ac ítv lii iivunln. Johns 11m1 un. r1: Ïn! lI la ïkll llflïl :1. Tínlnllil Ïrvihl ¡16 ¡JI ¡que Sc hallíJ Ilvrlnl nilu ¡ji Jlnlrufin Il lingó. rn nin. l nn sin un.
im, sin ¡nrn lrwífln nlEmrmJJuI ¡lu ¡un y nana. Tur ini lui mmm ¡LI mln ¡lv mIiïiilïul humana mui 9111111 llul Ll la:. 112. ul ïilil hi. ÏIí ¡lulntl Ul lll l tl liljn ¡lv lll mr. Luli ¡Iu anw. y ¿ul mi rm ¡iinlnr ¡lv ill Hl Jd llHni H; Bixln 1. Fi FJI zh lll 1 dr lui. Adrian VI, lldïlllli lli. Iïllll llld i L1 lllfl ll! l T1 lut ín Ill LI Lillv, 5111lLÏ uu un) I liiju ¡iv un 14ml H. Mnlifriz ¡lv un Lipirsrro; Bunumurrlinïw il un ri lnja m, Iqu u nu un: rubi En nin rm nn rrluji ría un. ln raul inr ¡Im im. ¡lll ¡Hilux lll lirrjfl. Vullulrn. Mi. Full sl. llljn Ill llll llhIJI IÍJ du mi Irguln. Ihr Lilllliíi II lu fui mi. a ¡lvl in. ¡admin ¡lilillh! tlt Fam sims. lLqulllv cli ¡num Im. nulo Inc nun.
lmrrrm nutur, üuri. Iu. una lllrlllhn ilunln ra ¡luli I¡ tamil nl. lu muy. und ¡rm ill lu alrulíirïniu ¡lv lm lulÏu lirhilrgini ¡ln m a ¡lo rm Inmar ii un ¡lu Im l! 1 llih del ¡IU Illllrl. Í lm gratuit ya un him, Mill «lui: im ¡mimi ru. lv LH últiunw Íllïl ¡lvl ¡nnglllu ¡un llllililllül mu su ínlvligrnrisi mm. wisinzn urmillmu, lima ului írruh. mnrvlm rima ñïiliiliunm lvl ¡mimi lmlh i 1qu Ímnh Ill 17. 1113le Ili la lllli llgi lilld. Hill llhfi, ll gli in hifi «rlufrriwlu ¡lr lilt lu ill? Ul lgi u 11. ahh Li. un ir su luz erv Li. mutil¡1. ul. y quifo umrhm ¡lu Im JlUÍ llllilll ti prim! Inligu ¡mr Mi luli ligrnriu, los qm! mi. rulun Inn lirul uwlirluw ¡lv ln mir llqu Ilh(im. ía lnríuu ¡Ii llliïulná ll lmlíl Im. ngnzin ¡lv mi nun 1mm ¡llllnílll llih l Hlllu Ilí liH. una fut 11 lll hillgíJI l surf. lv algún Ilíaínm ñnr wlili lil Illia alt ÜuiHm mu lli sl lll HImmimuum ÍÍUIL Jl ÍI un ¡ju mpiu lilrll unlnlsls ¡lu lltlí Íl lli ill y. 11 41 ïl, dllí l:l. His mi unsi ¡util cln Halifax. li ¡punk ¡lr Iialn «íilu Infl:ií u u un rrgiinitnm. mi. quiníunn ¡mr ln ¡m1rnnululil llu ll all ÜllÜIlIÍil 1:1 Iullsít il. lll lu Il nlru nl Kiwi rlm ru Iiu inm a Qui cnmv. rur u firm url. lil u hif llfïll Ml lll l iü hll ¡ml. l ¡11H rt lll FÍJH¡ furill. lll l iulllf ll lll mnhimirw mm. mismo. Arullm mlrrrsnl rru. 1:1 ¡un fiifití Ill ll lllallju? NU Hí llll bin. manila diu; unan lt aplica (ll: hll Irriullll. li A Il. 1. Ü. ii lll. vilullilu l lc lvm ipín lllli lllullil ¡mr llvrm lwl rm vi más ¡nulvl nsu ¡lvl mudo. I uu «1 :mxilíu ¡lu smiln iú l llllllll lll Fruit.
Sin. mln ninguna huy Xl lll ílllll fi; sin tllltlll lll l ll ¡lo llt llllm ¡In limnlm. ll lll lmmnníilml lwluln prívilvgiullus ¡mv lu sui rip mi. llllllltt llilt itlns ll llllil Illtiili slzl uuuliviúm t lt Hlll :i. mm nlln pnigu ia u inn vinil im: y vn lu lilrwnlïn. No Im víslu juiïvut ¡lv ililrlígvlu ins illlla ulu ¡lc :lllll tlulri raln riuli a, uultlltíril 11 la :ulolust llt in una Illlllll illllfl vlll llllmlu ¡mr Ing Ill lí llnlufl.
Mus rn mln lui ¡mn mm, l ll ula:ijn si mi ¡misa fu il, un u Htïm xvllllm lli. Sl lfl Xi Hll ll. un lll íl llvglzllllh. runlrni in, I UJ qui Mit ¡luv uluuiaun Ilrl u lllli ¡initrnnwnln ¡ltHI lilusíuxlnu y Hllhllllll lal ll l. hllllliu. lv HI ¡ikiwln ul ïmitlntl ¡lo I nllut ürln lmlu. lu luIlu ¡In ll:1! li. ll ln; si lml. 1le llilrl irsi ¡luv llil nu. snl n ningun ulïgu ui rncnvnliun ningún ¡gluttit ulú uni. ur han :ulquiritln ri hábil ¡lt! ulmjul ux uuzmAiu ururav ¡lv lun grilm ¡lv lufi quv ru quulnu wllll ílfllllï iil irte ngïnmmns un lllllllll lllfl svñm m, nuln la run! vinplnríúu ¡lu um grande 4 llumllrg ¡mp. im ¡tn rl trulnzijo y. t luñl mu i lu ¡ur lvl gif nin mii lun. mm diu ¡num. vcui rr qaiuImm ulv lu turn. íguniim mu lulml irmsl Ill im Iinmlsrr Illlt rw llllll ¡lu im wrilmlc rll¡nullv gramlrs vu LH :u lm y lu ilinltutrín. h¡! 1klili ¡lu in. qui. mi quo ¡art tvnllvu ¡lun su ¡numh nlgu sin mili;in y ¡sin fatiga. mn l rulmlI rm un; lli lulilíih ¡lu in url qlzlal.
Xiaculrn. ningun. agrupar más Ílnluïíu Illí i11. w; i! Pm qijn LH mm runrllrliiu 1 vlll lIlJlL. luv m sll intuir;an mi I I lÏ aÉ.
Arm «I lll! mini 1 al. i1. all M lll lifllll¡In tu lllíïllíl lllú ¡Iv mili Iurriuu o: 1m lrnlmju inqmrlnnln? 21. mlusnn iniu ¡llli III HIII ÍÍN ¡Ill. jun un. lirulnu lII Iilgthln li ¡nusl ilíl y más fi llllllll. ur ¡uuu Im tl iilmju wl nilnl 1:;11ml1lm ll illlll i llill lll lfl¡ ll: furl. y rn ¡uni llum rm ÍJHJlImÍM Ilvmv rrullim i. rvw llllt HlI Hit mín. ll! lll lilllnm Jilfld ¡lv lv lmlmjn humus ¡ll lllllñtuu quo un lui. lllll u ni mm úlrufi qul ¡HIPllJll m ¡nylonu ll uuwlrcH rl Hl llí rZU lll lí1. WIN nui y Alluuliillcu. lr I Ally uns Im un lu iunmlu lnirll Sulllt il Im nlv In 111111 tlu lh mmlv a nrllnlun pum llrgzir uni rfil Íulumrnlo los lludmlurm ¡lo lu llilllhlrln. rnym Íl ulllljil uvrun más ¡Iulm i :Jl mir mu lívmlm ¡luv ¡mii úlíli lija If. amliom ill ll i ¡1111 sal na nniurnlm artigo las nu hnn cummins lu ¡sn Ml ruiniuu las ¡Iilltllllmll ¡lu Mi Inlmilclu urigvu. lhl. nli lll Irv LH ¡lv lu lui. ríu. Ku huy luli. lJlHL lullil ui un für gi. lo lmril ni mm nula Inusai rail. hu ¡un al ¡multirln ¡Iv ulm nllñlillu lulml. uu mwriú. v7 7 li! lll lll Dïl El Él S. lIl Hvluauñ. le la y ulfil ill ll. lil ilijlluus. Hull ltH ñori Mlí íUH y (Jll ufl qui yu hn lu unn, huy ¡IlgllllUH muy Inn ¡mrlmlns: upnn Illllllllifillll los lll unía rll Inlnrur mlinn y ¡lrmruliuuznm Nunontrnu. un nu ¡los llllllillllurí «un rliiiluilm, y lnlmignm ¡lvl mulsz y lll. lu IJIulL (lir vncin. mi Ml llt ;1i 1nH mii)r lll. wru ¡lau ll jl ll Hll lui vu ingrata. mrqun.¿u vatmnon ¿impuestos lwnluunr main nun liillzm ¡lu llllllrl mm. qu ¡mmm mnniuhru. lu znptulur. IJI IJI II las lnu nns ii lll ivt ljllllll ¡mr las flacos. Club iluilllu1 vulmllvl us, que I lnrn. Inlaíslt. uvs. u quv se 311m y su Von ¡um no uuwnnznmns vu mido, quilvnms multas.
Alaoiluiníu Vargas. socio rrluulu ¡lv la SIJI ÏI IL HI por ¡lvii iiírrirmh es el prímm (ha los vulnprmnlillus rn l suelto rvprmlumitln. ÍÉII ln lmrlmrín ¡lu. klitillón. 11 dunth sino, 11:1t Luque lllllgllllllOllllJl Ütlt PDlllo dvlw lun vr. Habla en mnlm 111; m llll llll y ¡lv In Socimlml iio. Artesanos, y sus menu jua illtllgllus síulllh un más dosmnliun2:1 y ¡mmm mmm simpática una m pu nciún llmmuln 1111 :th que Im: olnrvrus. alien snln vpnnrrst ¡gilsstúrculns íulrígns de mula lt y. l ul l l vllms ¡lcmnsímlu ¡Euros y groserus, lit fl Iu llgnsv un cuvulu que Aprulumío no vc lux. rusas tuu lnru como lllïil ll ll vrsv, prn quo. 94. muy luli líflllullu y rcuvornsn.
Lu HL lillIllHS, Ill U un lo ¡Ivilt mos remediar. hu. Ilivmwln Jitnónoz Ramírez ¡la quuclu, tenemos que dccírle: que ln Sucioilutl Im Yistu tuu mucha ¡ut nn sus compartir Illil lllufi ¡mm mu ella. Después. lu! puramaidvrm ¡unm ¡lu llluirllald. su lc mlmilc mula sucio. y lll hlllll i qm: cl sucio paga sus dorerlmn y ri:nlrilluoímws, no sv procede como c1 soñar Jinuïnvz Im prim dido. tl. 11:1. cc iliirlu todo su dinero y ln osot iut ínïu lm lwvlm gastos ¡mr usted, gastos quu Hv ¡Hulk run witur. Fi hulnívm silla Im lino y llll lllfl con sus mnígus.
Nu importa. v. rlï n I,. Tula mn sir. g1 ju. l ihlu. L;l. rl lhul: lligmmn.
virus, Im unlïrrlïmrn que un los mnmluromus. muijn ¡mrqun no tisituu numtm musa, si. iq mr ala: qiw llllsulï tm, más (IL IÏ el lh ri :7quIllh. Int ros, lun ïísílnlllús con más rrgulari dani.
EN El. próximo minimum ramos reproducir ¡mu curtaupu ju, lu que a. no nlgúu ¡wrmnujv Iulalivó 1mm ulguliuu años. Il a La ulnnrn. I Ïs un. mmm nin m cios ¡11m rm unu Iulmnua ul lllllllifl) y. no vn ull o livmlm lil mlllju luz! crm ns dv lil. hiluríilud. Esl ña ¡lv 11311131110! lllllllL LlL Citlfl COI!
ln lm lnru ¡lvl artículo lil lmulu ¡TI ÚÍ ÏIU llorlu quo rial In luz pt Ilnlii u ¡sn «La rcnsu Lihrm 23110 lll ¡lo los currículos, y quo fun :u rpluuln mmm HHÍUI ÏHL ac uns vino. lus Illivntm llll. llclllflfillü. lun yu mu fueran lu louguu ¡mir vuiilurlu, y nuuquo no son. más ¡ln 421it ln u Hrizlt. ln lodo :ulrlulllv. luv Im Mamma lu l ufi ¡unlil i Hillll lmlilln vfl, Ht t. racionales, y. nu 11le lliL lllUH Puluudur llul y quo por lllll lt HIIHÍU lu maldita, ullú Un ¡nnlm lmhín ¡cuido tlu unlu su íllll du usuulu hijos varones, y cuando estulmn. u ulml (lu clugír. tll l ïl, ul marido tuvo unn vnul vl uuuín con su (111150111: y lu dijo: El lnnyu vllu. no vs ¡lu un áotur tun rvlluxíun y ¡lu. nmzúu lun gruvruso, los ¡mas ¡luli ul múlirn. lil tvrcurn. no es illscolu y amigo ¡lo in lt llll ll. srrú ulangmlu.
El. Ilul lu. un (is económico y muy Jinunoivru avril mnnvrvínulu. vm unn vl segundo, que os tuntia o ¿qué luwvmoa Humana? uvs luigúmoslu curu. Ah01 u proguuln nosotros. qué hacemos cun Teófilo?
Lu mhnilin ¿lu pudre Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón BLizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.