Archivo rebelde
1889 07 13 0
1889 07 13 0 black white

8mm: ll.
SAN 031. m: osrm RICA, JULIO il me 1889.
N5 21.
ltÏESÁNÜ; ÜRGANÜ DE LÜS INTERESES DE LA SÜGIEDAU DE ARTESANÜSÏ. Fri FAI: IIS lll t Al ll IN LA lilíi ll lJS MURAL AllA l:L ELLA lúNlll ZNllllF. LA LIBERTAD EN TUILEH El. FUERZAS, EN TODOS SUS izni uzx ¡muxa. M. nms TAN ¡ff Redactor y Administrador. al. ALEJO ÏiÏARIN ii. 38v ¡fu mwrv ll 13 JL. u. m¿iu.
Sanidad iii lillfifiíiilül.
u. írl rail IP :1 Staríg ililrlr ll St üítzll ¡lr H ¡lo lui ÏTÏ lllíii, (W r: ll n. ln. w1r (i las lllll Íll TH ¡lv lu Sain ít ilzul ¡nm mm rr ¡uií ïn ¡nui ml sinlnrqlínzzrin quv vivirá lllïzll. ii si. iv ¡lo LI. nm liv alt Iïlí l l.¡ll. l? ill cun íu mh ru lui.¡l ¡lo um.
tmnlm. lïn Ili ilísi ulir ¡l muii nui. alli c1;. 1uI n¡u. qm ln un im 55 11 lli hr mjor Mi n13. 7t llruïiLs 1. Lai ¿1522. ¡lt srmml GT ll irvt turíu, m. ¿Miu quin 11. un! urrJ fi Li ¡art. mln r1 zu 15111, sin uuu justa. zh qm: sin ull ahh l iriilm fr. la Llora. si LILl Ïïl ii tliilzi ¡ll(¿urer mi im ¡ww ¡lv multi, qm Inrfi. a r ¡ftira ¿Nitro tii: los mln. lina Milnígliii Iitn ll. 5Ïu ;l;lav mm. úllinm :l uïu un ¡ILIgzlr ru lll Ïl rünl lrlil lu qu. mlt nilrn Inn nm. ÍílilUfi. ln lina lu: Ilvlu nuníuïu ¡y Horn. ru tire lu. u Hlllilll ïl l. Hifi. luv flIII ll Irun ¡srutnidug ¡Miu ¡lo ¡inlilirur Mis Illllll link ri l ¡Ingo un lut ÍiÍ re liigui. lil Tri ururu li llilf. LH rnrnl. Ini ir;ul:i y lisina m u iln: HI I 1, 1Illll llli. m Su alinrla al LH lll ïllllfl. niliuílítln omnia say ini lllt urirnrmlü ï, tí lili ¡lv ¡luv unentran la ro nníún gun rail rn ill lrbl. mi.
firtíi. lo ¡luv ilnwlnu nn sv IM :ulmílïl sin nur. Iori ¿ruljf li pll fllll illllld 1l lllllilízlr4 blilíl lt litl. Im qua su. Ïfl. ll III III¡M. l¿s llli lilllfi ¡manolo w pagarán tu lu aun ¡im. lnnm sigui: nl Im priiuvrm ilr. ruii ig:ns, alurimii; las rarunimu. Ul lllllïl rima ¡ln 1:14 mitin ei.
Las fallan ¡lv ¡uigu liar Inzún ilu lil mmli illlldúu. lillpuli iríu lili Hull. hi :lÏ Ílñllj.:1Il lll (li: ntilí rilu ¡run ¡l urtírulu Pili ¡lv INF IialzituÍfm. Pr Hi? Ti Ill llLl ¡1er ¡miiríuulnn l. lllll ¡diminuto ¡ln MH uhlígní innrs lirl lllfl igni Ingmu llif llli: il lllll. lll: HI illíiílrllill gll iúu ¡mi Illrln rl contrulrlod ul. la Híií ll iluil. 1Ililli¡ lráv ¡tail! lIÍÏlIIÏl llU mm (run nu :lllllf lll0 ¡lv luei lll lí rvñnilü.
San José, julio do lili lil, JEFAIW Nnvuguu 11. terciariaJ. tzs Nl lïb lm SÍMÍHIÏJH izn izu rizuinunu, sriss lu Run rx ¡Iniiizuit III: INEN. HIZI: lïltlullls i. rumana m: Ms izni izsiu. i;s. LA (1. 151; UIHHLIEJ. un; Ciencias. Literatura. Politica. Industrias. tt. l ¡21. hinmxuiun :s ltsïm COI TENIDO.
Artes. Noticias y Variedades.
Revolucion planetaria. a. l Iillri la más llíildlllt. luv lm lll lll íllll rn lu ni;ili. i illíuin IIHIIIII liignr ¡u l vrvnlv lllin rvunli aii ¡lu IM nululnli a am iluri un ram lnuln lili tramo :iIun iiïilml qu tïi nml llilllllivflllll rlili ¡Ia salir qnv lu lila! Iúliliírn. iiilvn mnlv y lnlllll illllll ilíl ilíurin ¡La l l ¿l Lllirl. luin i lníi I Ül ltlllll, y Im lzi mln, puliru y Huinilh «Íola mr nintiuliilurzi. ll hïi ril ru lut ll In umrriilu vu. :l rmnifm. ill ri mi. nirrru nah ilu «Í HYu fuí rl úním. rui uizin ¡luv up. y ¡al mui I IDI HUHÍ F l in :l ru dir.
lili lri ul ir ínn lll lJ a Ïinprr u ilmul átlu a.
lts anïli sin han un lu rs almíuln. mr aiipïni Hl inc 3 Q:L EL. Ju iLii ÍHPJ. p,. u.
lnlldmu. rlzniilni rlili? ¡Ich nlv im; u u filiiilli llhi l llul v Ill lil llll illll ll. llujil. Illia ti il ¡ein Mi un ¿njr nn ¡lo lípud, llull Il mimi un ll1 ll ¡lo ¡mln. lu ¡num nin; sulla ilnu. lli l rl JJ. lu mi ¡ln ru unn silla. Nu Íli H ¡lo Ilum llírl llllií ílll limon, Hill. ln J ¡ln ¡nogal! I. I! ana¡. íruturíriu l ll híll lli lll i llinlrj y m lllll l lllll ¡ni ln por al rilltlol ¡lv ln ¡Ir 1121 ul tirano (il iiúim rqu. ll lIÍJ írvulur y. liill nltji l lrfl lllllllli cfi l ilL siguis nlv. Xlziuiu lll IIH lll «rnh llrt glllll. cl nl:ji lrl ¡Hilti ¡luv lllllllllll hill riiln ili mluú. y Dll qui n llull Jllilll, llI rhjuuilil lill llil vr ¡Ilha lulihi Illlm lllilr tu lrníu uml m, illju vnl;i ú ¡url vid ¡uilulim Ï) fiii ¡Jair! sii niniunlri mim. lili. 11v wm nm iliuuízmrú mlmi LllIli rlui lill. mlun llll lllllll wll ln mle ¡ulinímmlu. lulihfiju y Irlllilllvlitlu lu Imilum Ïi in. lll ¡ílr¡ f llmirigui dm. ilíjn ¡lun. ilzml nur tiran lii illnnlr nrlíl ulua lll ¡Lu rr iHa Lilarn lnin llnlnmln, wisin llummnlu y llninzu ún la nlvlu íóll. Ïiluvm liulnii vll ¡lija uuu ¡lo anugt jin uil. nu Jilnil. tni uliiln mn 1mm pinzas un. rlllllllllli ll lr. un anlmluri «i lll jlll ll Buln u la hit 3:1, y llilt li llilíl HI mm gnlvm. wall ¡lvl nglu. lr: llitlnú ln ¡ila nl íiln il¡i ii mlr i: fit. grilii ul iisifi ilit n, lllllili y ¡mli iúlim Hia l iwru lll lugar: 1m mi nm ful. idrrhrn Y ¡al lllllr illllílïll! Xlïll li. cull mln Illlllllll llHÏ c801 ii ir nio. H nu urrunqaw clv mi Hungria ¡still 111m y ¡lu mía ¡mng nñun. Dorian, nulínni ¡Inn Jllllll. un ¡mr lo nululiln ¡lu lllllïfill ll ¡muiiirri ímIi ri ill liífirn. una ¡Hair ¡lu primrll il iíiiilirli Íli iiliu íu ili lun gmnilirn m rilm s. lll. si. JH llill t Üllil i Lin Siria, lu troll 1 ¡ln ¡nm ur nmgnítml.
ilnu oli gírú (il suya y iio Hvu más (lu Hll un l wl iuruïiiïx NUESTRA i. tilz. lúh I ZHl ÍIHXZA. 13. 80. 7. vii! OfiCIl lü. numero 10, Qeste. CALLE del SEMINARIO.
grada; liüru lmlna llull ¡lt! salir ¡lo ln Astroliumln. rnpullgu lun siguientes: llull Ilmll íguvz firmará: Estrella uñrr. Irunm qm. Is ol Nurtu (11H! nos guía y il alululo in lina nui stros prnl u mitosi y mn nuestras livrnns unpirmriont y sullnzos.
Yo, llull Juan vrm uuiuz Fui ría, anuari. 1m lnm, mi qui. ido Alisvlmo Volín, usnl a rl Iinuiliro ilc. lfinrnrío. nlia¡ inli rrumpívinln. Por qué. Il nn Juan: tvngo mis razones. Cancioniln iilgtuins Si flilfij. Millllll Antonini llogom itiñorvs: Si nalmIvs lu purmiton. quisiera. firmar: H bÏpi Íïtiii íf is. lluil. in. nn. un sií tt. Mi ii c:11ii. l;1o1i cpu. sii lr. Jr. t Siguió ¡lirirwlu ¡lun Mmm lil Liwuvin¡ln Maruti Il uan jar ¡lu mis amigos, mlop «H tilrlel l (lv. mi. lfilyui.
Dun Florencia, rl ¡lo Parra. wm un ¡luv la ulii in su ¡mm. irrlos mans. mrqu lmlilauuu ¡lo. 5Íl lllí lllllíl, y no ilvlmmos (zunl niulíi l. lilllllll llli. on l. IÏ Il ltL llíllÜ.
Ilul tu lglosiua, Víctor Urozc o y rúspo ro. aálruj, Las lsí rrm Jm; y ilun Xenón, yu ¡luv linsln ulmru ilvliiilu, llo puede. Iluminmulirn ¡lo llum ln ni ¡lo constelación. y se.
liluíismi ¡l li illl ¡Jl ¡lo un signo ¡lol Zodiaco: lll lniinï i ryu. uzmtn i Murillo, oso os un cometa que no llum pnrlu ¡lo nuestro llITIIÏIIOSÜ filfilt lllll mini. y lll ïtll fl (Il immer quo quiera. llll lllluilt ostnnrlinr tanta lllllll lm mu.
null. yu ¡nur ¡nu la scsíún looulm al su térmiun. yu :nl quu ¡no Innrvnlui uquolln rM uInoíúu ¡llum turin. I uilgu m ul rrlniu porqun ¡im. 11iluso unn ul nrtimilu ¡lv. ir rlu Ili fillllïljí. Si un lill gd. lllfillllü y sin untlo. 1. mmm.
LO Í) 15 SUM! PRE.
Ilmii las columnas mlílnríulos (lu «La ruusn Lilirm ¡lvl niiól mlvn nu ll llt llll)l1 ¡lun Tiiúlv im annïnx. un ¡le soguro habrá lil vilo m vulur ¡lo gusth los suüort l urráz. Mullli u y (Ii luli» nliirionuilns ul. güiu ro Hi niriuim y mMíniii tutrii. Nil qllü ÏJÜ ili Sll lll¡iron t ¡liga más que lilusul íu aluninnn: es 111111 ¿c rye ndu (1. lomo y lomo, íusliíriuln un ¡a wni cuiphnriún :i me vsculwosfdcidcs Illllllrlllds y. ecmmami; uihqimrhis ri las silueh is. ¡lis mauhnlus jbi mcuñis por el riínwlo Jn las. errm cs ¡cercanias mnh uul c: ví análisis Ja. a fusión (lu ¡al tlrt y cl Jardin; cpi csculmlos Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.