LINGUO INTERNACIONA DO KONEITARIO La Kristo dil Aadi Camille Plammarion, qus osis ne nur astronomo ma anko statistikero konocata, konkluzig ke de pos la Faraonikale tempi til nun, la civila, religiala ed internaciona militi, sakrifikis dum singla yarcento, quaradek milioni de individui, to esas, un bomal vivo dum single minuto. Pluse, lo kalkulis ke la 1200 milioni di homi ocidita tal paniero dum la tri mil yeri, varsis dek e ok nilioni de metrokubi di sango. Lia eskoleti surpozita unope altri, formus kolumno de 500. 700 milii di altezo, kin foye la disto inter la tero o la luno: rosario Pacita kun la kranii povus encirkliger sit foye la tero. Pluge, la lirika astronom pruvia, le le sakrifiki dil lesta Europala milito nr dom monato, es plu fulte kam 19 stoli perceptable por simpla vido dum splendida cielo serena. Trad. da Genina)
PENSI Yen pagine de historio, quan la koluziono kanibala del guverneri e del eklezio gorgoza celas En la yaro 1899, la kriminoza direktanti dil Republiko Arjentinia e di Chili, pro questiono di frontiero, proximigabis ninaco di milito, episkopo Arjantiniana Benavente, predikante la semana ssato en Buenos Aires, exhortis sua fideli reator gurda al advoki seangananta por askoltar pur la voco di Kristo. Vi Amez vi Reciproke La tota klerikaro Arjentiniana sequis exenplo di lua prelato. Ma episkopo Bonavente ne kontentes abis predikar a sua sorgati: Il advokabis al klerikaro Chiliana, e episkopo Jara respondis per kumpanio identa.
La movado populara esis tala, ke la sharti dil du lengi saktesis signatar kontrato di paco di qua la konsequaji esis la diminuto dil du armei, la transformo dil milito navi a kargo navi, e establiso di fervoyo komuuikiganta la du chefurbi.
Kronizante ca edifico di paco, statuo giganta de Kristo benedikanta facesis del bronzo del kanoni; soldati del du landi hisis olca adaur la maxim alta kresto dil Andi ed, en la granito dil soklo, grabesis la sequenta enskriburo. Ica montari krulos e falos aden polvo ante ke la habitanti di Chili e di Arjentinia oblivios la juri solena quin li kambiis an la pedi di Kristo.
La konduto kristana di ta sacerdoti katolika, blamas stranje la sacerdoti so dachi di 1974, blasfemeri en la servo dil odio sapgamata, distributisti dil kordio santa de Paray le Monial, sacerdoti soldati e kapitani qui, kon arogo nekoncianta, portas ankore la kruco pro pilito o la rubando Bengokolora. Trad. da Lelao)
10 autoro responsanta di ula milito ne egas tam multe le milit deklaranto kam ilta qua prodiktas ol noovitebla.
Montesquieu Ocidar un hozo asas krimino a quon esas a8 sinar un naciono?
Michelet La Paco e303 la fruto dil Yastego.
Esaio Naoiono qua ne praktikas la Yuste3o esas bando di briganti.
Hyponne La gaverno osi3 en omna evi ed an omna landi la aneniko parim ardoranta la plu mortiva dil liberoso. Clemens Nia patrio esas la tota mondo e nia lego la Libereso.
Pietro Gori 11