. th n. Ír N. (í( c¡z r;1(í. j(f( Uc ;n. í(í. 3c:(c í(u. stu(sso.
EÍ. ºíd pf. i1.(3(1. X. LÍ. sa(í? iy»p. scsím. zm:u. ºm. í(ln. 1:. lrzx. 7(. íííl. David. :l(¿t()1t(3h. lcs. w:g. S5 ííf. u. u. 1u. fe. m:m:rci. in (ºn 32!. H(31:(1. ícº. Ii. 1u. 15. lil. i(1 (f (t. lrf. lí. l3;(4 i(. í¡º (3. s(¿i. n( axí. 1(f. 13. íi i1í. L. 1. a. i(u. dim. 7. (r. t(¿u. 3:)1 Ullí. i(r. Hr. Vi(l. mmm. (t(z(znt(j. gm. 1. a. ir. zii. i(íít Lh. zu. 1r3.(i. (ir 52 íc. 1(jr. 7:(51 ¿nzl. g;1í»:mm. d¡3((m:ia. s;»5. y. 1( HH. CYU. 1HU(Í. 13( Uj. í(vrcs. 33 105 L 8 belíX EQÍUH. 11. fn. rf (f Ed. 512. 1, 1311. 1(1(1. 13Q. 3fLJ Lí 3u. 1(:13f. 13(I. n H(:11 1((Í. X. í(x (E;t. az. ch. 11. 1f((1t. XII. (M. (5. Eí. íu níw ví(5. º((á;1(1 53. (1. Ó. E¿1. u. ií. Jíicdnk? a:w( a. é(u. í: ah. El 5 (VM. CH. S¿ifhñ1. 12»(º. 7(. 1; 25;C Z:. iaor. if. ld. i(i. z. s((3. Cznnp( Lºu. º1(1( tcw. 1 ¡3 BJ ¿H (k:. il;z. 53 5 iii. sc. i¿ií. 3 g. ir un (f:7. 15. dos. Nº :1. c:a(:ma :z(º. ºn. cm ii5pz(r. 505. sol. Hm m! u :1. e. io (1. r()pc;zr n((sc. i¿1. e. tz¿l ¿1pt(fst ÁDolor¿s Roberts. donccl(a de. casa (J( los. amm (on. el. 1ro) I. quíc. secar ye: capó. da la sef1ora. Tl. oifs a la derccl la Dra Mau¿crita. pSc 5np( 1501( ig ncutc1. ín ntcrc5((1ap. m, cm. as Izcrmax(as de Daxid 18(np. u(1.
derarscdcz¿gmos paºcicm¡. 1eestahan (1. 7050 de (a (ícnma. cscritoríodcíirnesto. u uv1¿ rnn conc. uo( on el caso Lumpson; pues ºTr( esto. abía (T.