.
ALL Lv: Lyrvlí r:stm. L;f L¿L lL;L. 3L3. r2 unx a ah. LP í . c. rízrísL Lr. ng Lr. uny. Li1. Zvú hfºfrr. qJ. ºf ¿1mzná aw3. vf; L;i1 L rí¡ ii. un LI? QFL 1 ¿t Partido Sociali ta de los Esiados Unidos Para inmediata Publicación en Ios Periódicos Of1c1aics Soc1alutas. A Ios Editores de Ion Periódicos Socialistas y Obreros: LILI :Lftido actividad de ILL organiznción dc UILII IILSULCIO nes de protesta y de solidaridad de Directivo Soci:di tn. CII mcdio I2I Comit Ios trnbnindores Limcritdno5Ln Lontro ici ILL 5uprs ion Lirif¿tiiiiLti2i LIL ILL ILL5L ÍYLII)ZI I(I I( orn de Austria. LILuna manera nn1 vc. pctinI SL LL en ILL L CSI(I I(I dc. L LLLILLr como ¿dindos LILI IIICIIISIH. Li LLL¡LLL:IILLL Line. IiLi i0 ILL IiLiiidcrn (IL pnrtido Comnni. tn dc IOS If. Ii. Sección dc ILL uncionzd Corunni. tni. inrndicron SL ITIIII III OIICI ICSLIF(ICI cn LI mitin. IIL Ios cIcniL ntos LiLi:iIistn. CIL IIIIL Iir:iron CI iL riitx iinsznio en Cd. NILL»
dison Sqnnrctlnrdcn cn ILL ciudad (IC NL1L LL York, para irotcst;tr cn contrnch tL íriozi 1no dc IIL LIIIL1. ns primeras notitins que se tu vicron LILI Icrox LLtLLL¡LLc ILLL Iii5LLL LILI Iiciniu Liir. IirL Ioss ocinii tn iu trincos, I Hiétfjíii iii LLL (ICIL IIH dc 65tri. pnrn protq¿cr sus IIO IFL i su IIIIL I? L(I. IiiL ILL. LL LLLI para ILL LLL ción inmrdintn LIL todns Ins i, 0L CLIL SocinIistnn LL Ios Ií. t:idos nidol por :L LLILIi LLLL nn itinwa ILL irotcg t:i Io os Consulzi dos »iu tii iLLLL Li5 Ln tLjid:i5 I15 poL LILILL Lnii :Lr (ICIC LI iLionL. ciones II que lei. ticrezn. CL. IICCÍIH ¡ondo iL pz ITE L LLILL :L Ios ZLIIIíIrndns Au trincos 1UL inL ron heridos ocsth pro uuo Li :L Ins liuniiiza de Ios Loniiini iLrs is muerto. Iiiiti ctLLnto, iiLrifidico Comnnistn II:Li. v II rI LLr L JIIIL IIL IIILI I IiL roisnio (It Ios tr:1I ind orc Án. trincos con unn :LL ;LILLLLLIL. dinrin dc I:L más LL5LLLLL LLSLLS mentiras YL LLIL1ULLiiLL5.
En NLLL LL York, IOL Soci:di tn. SC unieron LL Ios trnIin zi LdorL LIL IL iS Sindicatos IILL LLron :L CZLI)U unn III IIIÍICSÍLICIÓII gigantes. dirigiéndose ft Madison Square Garden pnrLL LLIeiirnr un mitin. En atención LL que en Austria no existe un grupo importante de Comunistas, pero de(IC su partido gritando: indorc niosf bido S )L CIZIIIIICIIIU :L ILLLLL LitLLLI :L. uniidn por I Lugano Comunista cn SÍC p:iis, Ios Comunistst no incron invitados. Con I(t inconscanntc LILI LLin II LrILLL.
mi. mn ¿Lctitud Ios Coniuuistn. invndivron CI piso printipnI LILI Madison IIIIIFL (i 1F den, ocupnndn I(LSZI LL ILL iiILLLLLILiL mL sivntos L FL íIII(H CL L. decium II individuos. i;¿uicndo ILL IHIII(ICI LI Comuni. tn, inLLLLIiL roL IL nnditorium, muuchn ido ILL Li: unicrn roin LL io. oLi di. i.»Iu tri:uros IinIiinn thi. Liiif¿rc.
IL) LLLII HH Cn:Liido Ios orndo1r SLLLLiLL Ii. tn. iiIiiL rou :L IL L)ILILZIIL)YIIILI, Ios Comunistns onicnzziron LL rnoInr5c Iiiitonccs, LÍIIIÍL)F IL 5L1IiiL n ILL pI;LLLLLIL:LL LTL7LH LLI micró :L insuit¿tr soczmcnto CILLLL LiL II:LLILLLLL ;L I):Lin ILYLiL :L Iormu. trnto tono pum LILLiL un Lii Lfnr o. Íx ntur:LImcntc ILi SoLiziIi. tLi Io Ii;i iziron SIIZH C, ILTLIL IIÓI QICLIIIICIIÍC (It ILL pILLtniorni:i :L pLu :Li LIL IIL IIIIIL IIUS Coiiiiiiii5tíi SI1IL L) IHI LL. LLLI:LLILL :L Iimin:11 :L ILL SriLi LI. 15 ILL LL F. nyo CI mitin Iin La to nioiiiL nni. SC iii oduiLron incidm ILSSIIIII niiioitzui nci:r LI IIC ¿II LZLI LLLL. YL L sL )I UI (IILIL L CII LI:L. ILL IIZIS intestinn. ILIÚLIIIUSCOIIIU ni tn mcnznron LL I:LL i:. nr siIIn CII onti:i LIL Ios iL nicnto SLLL iLLIi. L:LS. tu ILI. IIL ion ¡IL ifiL LI LIL3. LLL LILn LoniziIin II:LLLiL :L IL: o L LI1ILI. ntn 1 Lidzirni L. ILLUpr LiiiorL ioan. ii:i. L IiLron L 1Ii LIII IH ILL pint:dorrnn :Lyudnrori ¡L (II3L )IX LJI L:I mitin. IIL i Comunistas trniu Ii:L IIC tran:Iormz LL LL sus d iLiL nn L. LIiSLLLIto, Io Cornunistns szdivron marchando orguiIosos LIL Li triunio IILL LLLIL) en hombros LLI secretario. TYLIIIZIMartin PIcttI pi idLiitc LLI ILL L (IL ZIL IÚII Intern: ICIOIIZ LI LIL S: istrL. 25 LLIL 1LL iL HL ÁIL :L IiitIL Li L. LLLILLL )fC ÍCI ÍC irc5idcntu (IC ILL no de Snstrc. Lntcs LIL. IL CFL ZIIZII LI LI pod II I KILLLIi LLLL SL¡LLLL1L Iiíti (It Ii. CL. IIL IIIÚI I35pL LL LL LLIUS Loi III IL Li uc :LL LL Ii:i iIo LL¡ LL LIiL. nos de ¡ircsLiiivizugL. o ron LI triunto (LI IIitIci ismo CornuL ii (IIU LILI SCI IIIIiCIII L7 LILIí. tL nuv :LLLLLLLLL IIC Ios ni. tns. S¿I(IUIIII TC LIL Ion Socinii. tns I su. IL IINIIIL)S ;Xu. trin :Lido. Li:L unn iLIL:L LIL In IIUL SIIIZILI LiuLf Ii:ii LIL L iter in iiiL Ii:i LLLLILLL1:L :LILiL IIL IIUL) LiLf I:L ILL (LI ILL iiL ILL, Cornu ni. tns son L HI)L)IIFZII )ICS, Iii ¡noriIIII IILLL Comuni. tn LILILLTíLL. i un inox iniiLuto izLdorc LL ILLL LiL LIL Io. II IIIIÍI IZ rcnovndo IL. SIIIL ÍZUS iini :i orgániznr :L Io. ti :iIintrctnnto. Iin i:idorcs LIL Io Ií. tndos nido. I(LFLI IIFL ÍILII IL LI iu iiiiit:Ldo LIL ILL LLLLL SIIIII sosteniendo Ios III»
Io HLL. Inst iLLLLL IIIL IIII LL. LL LLLL LLLLIL A iL LI L¡L1L FIL3FIILI LLL iiLi 111 IL TLLI Hi, IL:L CL LLLL :LILLS LIL ÍLLLLLL :L oi It, CIIIL IIQ LI, IL;LLi5LL. Ln i CILL LInnd I itti. Iz»nrgo, II III LLILIi )IL 1. Lio IIIII HL LIL iii otL: t:i. LLILLLLLL LIL otros i11t Lrin I ¿l Liiixzindo. L: CS LIIII L, LILJL LLLnLILi :LiiiIiiL IÚIIIIIJr. 21I íl nuxiiinrn iiuL. tr o. L:ini:ii ;ui:i LIL Austrin o i. L li Noi II IiIIL. IIUIIIIII IIL IILII SLLLi:L Ii. tns Lni:Li Lin (II i iLIL1ML ILIL1LL. L IL LI idiiiI df(lI ZL Z QIIIL IIIL LL gz :inin ICF(IL Iiutcndcrnos. IIC Ios LILIL; LLLIL L LLLLiL LiLLIL In. ti inLo L stLin por ILdiiiiLi :L u. LLLIL L¡LL1L LiuI I:Lt¿LiiiLiitu :L L5Li IiL. niIiiL s, que Io: Iístndos nidos no CCICI)Y II 2III LonL LiiiLi (ICCÍCÍI. de mercancias que CSLL Ln rnnnLIi LLLI3 por ILLS IIL1QLLL. ingrLf de Ios trnii. (ILIFL IL I(1 IIISIIIL munern. i:LLLL zr i:r LI