. ngcz ne. 914 an u. e:¡m. a. ñe D. u meA. Váoc, u. pa e. as ¡w. 0wa. 1v axuun an. LIMA. MARZO DE 1923. ñH nm;ra SOCIEDAD EDI1 0RA AMAUTA Casilla de Correo 2107 SA GABTEGUI 669. o ¡e ¡n. r» L. n ¡51410 de Julia Codesido mx»a w. ha.