Etiquetas:
Sandino

w f. lí. 511 v. Aav. ¿r a a. i D »i éi wi CONFEDE CION. Íá NOBQEWN. y IV Civil 43 Ln OQGQ NO o F¡C 16H a REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA xi:iiz. u ma 4. La Ve? guenza cie Nicaragua. W, vv y vr;;v x; ¿A. JAHULiL iÍLL UTTi. C( HIH iL 11 ii(j) p ii mm. el e la piiió rcson;mdo cn todn ntincntc. INUI ÍL ZIIN. ur mu iii1¿ ic5f. firf¿¿i eléctrica. li i¿lt. itl tiál(i los puchins i(if. 1105, porquw Sandino mus qucmi ;1 11( ITCI OQ Hiá illÓ. f5 un sim bwin. uc 5c ¿1f¿if¿ llltíi después (M s;u rilicin. XXX Ei c:ibhf nos 1rza io ;i mtiui¿i emma. Lu un:lx (ii:a II¿LL i()HHi ¿tSCSÍNÚJiiiC íli52i13(ii110 1l(fui ¿l )ílflíli)ílíl. tr:l, pcr; nzi. qiw t:iiiiiiióii rrivron i;11iiismxi (º. tv. Xu nos dice, ni (iii 1l fit p11Ú zunpiiar. tin ;1iii;i)i m¿iviúii. qui cs vi. LHI im u. A,. av :v :vn vv v Iu t:1;ahiclhorr zln crimm. zi¿;1¡iiviitv sv i5iiiiiii) i¿L silue. A dul pmlcmso. i ¡uim cl. UL II ÍiÍL U 111L (H ¿12ii81155 urro ió ci guante nie (ínfszizín. Esiiimzuizi ¡1Cii. i. lllt (i iS i( )11 i. cirvuudaui:1. 0ri¿¡s Iit 1ñílidi 21mi1i011t 112 ilf)¡líli. U. 1yL2. iiíi ¡ISUUIÚ su un pum mustr;1rsc SH wm desnudez. 0bn mi hombro Lg si hi cicrm. lei mucrtv lo mnm:t (10 gloria dcinzm rta¡i l:1d. ii tim dv SH vxistunriu 51¿t1i¡l 1r:15 II vhcrz1. ipi cígii l;i cntrv sus manos la bandera (h la unión Ufiiti n¿uncric:um. rcntcgiJi mitt; ai:1dcI;15vstrvilnsy l)urrz1. vl pn(iw ii irtc¿1mtrimzin. zi derrutf c011511. L(i. 1il:n (i0 ii imini iz 15 writiiiv:itzi iist. Iii. uc huhicr;z mum h;i in nu. L 5iHGIF. i: i :f ;ti ¿iiiivr:is,. Xi:lm. iii i:i dirigidas pur ui ¿ítf! 1z)iálííélí píl riu iz. I í il (l5 i:i:1H Va ív nv1 xv. ¿A AuA. ¡5. v. v y z. L. i¿i Liti;1iiii;l. Hi íll élíiíi ¡3 i vizii. ur¿ L fJI itf( illíik llL. LiL Nic¿ii :i uuzi, I? L)Iifi)11 Í;15f¿:iiºi ¿1. ícl:15 lii: L i :1iv:»z iv pifiiszii mnumitn in r¡ mni imi (iL crimen, sw ZISL SÍIFEHiU m:l ¡5i3L 1N(3H(H. 111 )1. Í il ifíil iíi? pt u i05u5vums. cs iii! iiiiii. Xic;n :aun:t. i(iiíi zii :i i:ii¡i;ºi i fl rhs;mgrv H i1H IISU i(i 1ik iu i)iíl vv 1 XVA V. A n¿ J¿ LL Ah 4A Leatim zaili ix 1¡i dii ihiiin vl íl iiH Sk riil iití! y soii;1(i. hºw SL XHÍI J. º 1151i(íl iíl. iii iil 1 )p i)rl perdido ci más zu divntv ¿ih:111 lw sifi¡i su libertad, Mi no rígl HoI (H. pdr ¡ut iii 215L 5i11 i. un hombre iii hcrlu ¡1:1L CI HH hérwv. I ií 5ílliiii i L Ciáii íl(Ít if1 i1()111i1i 05(i 511 pe izx, vi o:;rzw; riu ns ¿HIICI iC( OH. mic zu¡1wm wi Bmw hast¿u 1Cuh wiv I( iiifi. º, yl svntimicn iv iihvrt;ui viwqi1ux más. dv. 1uh:1r pm dl;1, zum nmio mutr:1 sc prcsm tn. iUS105p it rtS(ici ti. i( l íl unidos cnmúltipie. Íiiiws. tzi za i¿mzu.
No importa que los Cicmcntos sum r:1quitims. :i ifit :liifi21(i prc. t:i zaurvoiza qmmiczu. vw:v»vr VI, vvw;¡í. v vr í. tv. A4Aí. 4w1 ¿v? vv fiav: v u4 Á. A vmr vº. L:AX Lúu.